Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

Amakholwa agwazwa ekhuthuzwe imali lamafoni ecaweni

July 14, 2017 4:05 PM
13 0
Amakholwa agwazwa ekhuthuzwe imali lamafoni ecaweni

AMAKHOLWA esigabeni seBeitbridge alokhu eqhaqhazela kulandela ukuba amabandla ambalwa ehlaselwe yizigelekeqe ngengqamu kanye langemibhobho ngesikhathi esenkonzweni.

Isiga lesi esihlasimulisa umzimba senzakale eDulibadzimu eBeitbridge kuviki ephelileyo njalo kuhlaselwe amabandla ikakhulu angenela egangeni.

Kuzwakale ukuthi izigelekeqe lezi ebezinhlanu bezihlasela ngitsho labantu abadlulayo kule indawo kusukela koShuleshule okucine kubangela isiphithiphithi.

Kubikwa abanye balabo bantu bebegwazwa ngengqamu, kukanti abanye bebebatshaya ngombhobho umzimba wonke okubangele ukuthi bayelaliswa esibhedlela seBeitbridge.

Ekhuluma lentatheli kaMthunywa uMnumzana Ronald Moyo uveze ukuthi banengi abantu abahlaselwayo mhlalokho ngoguluva laba njalo balahlekelwa zimpahla, imali, kanye labomakhalekhukhwini.

"Oguluva laba baqalela koShuleshule lapho abahlasela omunye umpositoli owehla emoteni ngoba umntwana efuna ukuzinceda bahle bamthathela imota yakhe.

"Umpostoli lo wayetshiye abanye abantwana emoteni bathi kabathathe bona bafuna imota kodwa bathi besanda kusuka sebehambe ikhilomitha eyodwa imota yapontsha bahle bayitshiya," kulandisa uMnu Moyo.

Esinye njalo isakhamuzi esikhulume loMthunywa kodwa esingathandanga ukuqanjwa ngebizo siveze ukuthi oguluva laba baphinda bayahlasela amalunga ebandla leFull Gospel Church bathi bafuna isitshwala, imali kanye labomakhalekhukwini.

"Oguluva labo bangena njalo kubandla leFull Gospel Church bathi bafuna isitshwala, imali kanye labomakhalekhukhwini andubana bayehlasela enye indoda yebandla leZCC yona abayibhaxabulayo ngoba ithe kayilamali kanye lomakhalekhukwini.

"Belokhu besatshaya indoda le kwathutsha omunye umphurofethi webandla lePositoli ethinta imbuzi ezimbili bamtshaya ngombhobho laye walimala bemethesa icala lokuthi angathinta njani imbuzi bona befuna imali labomakhalekhukwini," kulandisa umfakazi lo.

Kubikwa baphinda baya eSquatter Camp yeDulibadzimu lapho abafika bathi bafuna imali labomakhalekhukwini.

Indaba le kubikwa yabikwa emapholiseni abalimeleyo bayakwelatshwa esibhedlela.

Isikhulumi samapholisa esabelweni seMatabeleland South uInspector Philisani Ndebele uvumile ukuthi kulezigelekeqe ezahlukuluza amalunga amabandla ehlukeneyo babathathela impahla ezingaba ngeze$2 480.

"Sicela abangabe belolwazi lokuthi sibophe izigelekeqe ezihlukuluze izakhamizi zeBeitbridge zathathelwa imali kanye labomakhalekhukhwini okungaba yi-$2480 abikele amapholisa aseduzane laye loba atshaye ucingo," kuphetha uInsp Ndebele.

Source: bulawayo24.com

Share in social networks:

Comments - 0